Financial information

Financial information

Key figures

2019-2020
(x €1,000)

2018-2019
(x €1,000)

2017-2018
(x €1,000)

2016-2017
(x €1,000)

2015-2016
(x €1,000)

Net sales before member dividend

168,743

166,873

173,573

171,901

170,244

Member dividend

-346

0

-4,148

-4,098

-1,941

Net sales after member dividend

168,397

166,873

169,425

167,803

168,303

Operating profit (including book profits)

2,060

5,349

10,617

10,136

6,991

Goodwill amortisation, impairments and restructuring

-1,358

-970

-623

347

-3,249

Member dividend

-346

0

-4,148

-4,098

-1,941

Operating result

356

4,379

5,846

6,385

1,801

Result after taxation

346

3,758

4,148

4,098

1.940

Equity capital

83,703

87,233

83,759

82,804

79,481

Balance sheet total

120,878

124,072

123,771

121,792

119,884

Working capital (including cash and cash equivalents)

30,705

30,430

37,475

33,926

39,982

Liquidity

1.93

1.93

2.05

1.98

2.16

Solvency

69%

70%

68%

68%

66%


The table above shows CRV’s development over the past five financial years. To enable good comparison, the key figures are shown including and excluding the payment of dividends to members and the amortisation of goodwill. In the event of an acquisition, goodwill is the added value of a company over and above its net worth. Goodwill amortisation is the reduction in the amount of the goodwill asset.

Key figures

2019-2020
(x €1,000)

2018-2019
(x €1,000)

2017-2018
(x €1,000)

2016-2017
(x €1,000)

2015-2016
(x €1,000)

Net sales before member dividend

168,743

166,873

173,573

171,901

170,244

Member dividend

-346

0

-4,148

-4,098

-1,941

Net sales after member dividend

168,397

166,873

169,425

167,803

168,303

Operating profit (including book profits)

2,060

5,349

10,617

10,136

6,991

Goodwill amortisation, impairments and restructuring

-1,358

-970

-623

347

-3,249

Member dividend

-346

0

-4,148

-4,098

-1,941

Operating result

356

4,379

5,846

6,385

1,801

Result after taxation

346

3,758

4,148

4,098

1.940

Equity capital

83,703

87,233

83,759

82,804

79,481

Balance sheet total

120,878

124,072

123,771

121,792

119,884

Working capital (including cash and cash equivalents)

30,705

30,430

37,475

33,926

39,982

Liquidity

1.93

1.93

2.05

1.98

2.16

Solvency

69%

70%

68%

68%

66%


The table above shows CRV’s development over the past five financial years. To enable good comparison, the key figures are shown including and excluding the payment of dividends to members and the amortisation of goodwill. In the event of an acquisition, goodwill is the added value of a company over and above its net worth. Goodwill amortisation is the reduction in the amount of the goodwill asset.

Financiële kerncijfers

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

netto-omzet vóór ledenvoordeel

168.743

166.873

173.573

171.901

170.244

ledenvoordeel

-346

0

-4.148

-4.098

-1.941

netto-omzet na ledenvoordeel

168.397

166.873

169.425

167.803

168.303

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

2.060

5.349

10.617

10.136

6.991

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-1.358

-970

-623

347

-3.249

ledenvoordeel

-346

0

-4.148

-4.098

-1.941

bedrijfsresultaat

356

4.379

5.846

6.385

1.801

resultaat na belasting

346

3.758

4.148

4.098

1.940

eigen vermogen

83.703

87.233

83.759

82.804

79.481

balanstotaal

120.878

124.072

123.771

121.792

119.884

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

30.705

30.430

37.475

33.926

39.982

liquiditeit

1,93

1,93

2,05

1,98

2,16

solvabiliteit

69%

70%

68%

68%

66%


Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie

Key figures

2019-2020
(x €1,000)

2018-2019
(x €1,000)

2017-2018
(x €1,000)

2016-2017
(x €1,000)

2015-2016
(x €1,000)

Net sales before member dividend

168,743

166,873

173,573

171,901

170,244

Member dividend

-346

0

-4,148

-4,098

-1,941

Net sales after member dividend

168,397

166,873

169,425

167,803

168,303

Operating profit (including book profits)

2,060

5,349

10,617

10,136

6,991

Goodwill amortisation, impairments and restructuring

-1,358

-970

-623

347

-3,249

Member dividend

-346

0

-4,148

-4,098

-1,941

Operating result

356

4,379

5,846

6,385

1,801

Result after taxation

346

3,758

4,148

4,098

1.940

Equity capital

83,703

87,233

83,759

82,804

79,481

Balance sheet total

120,878

124,072

123,771

121,792

119,884

Working capital (including cash and cash equivalents)

30,705

30,430

37,475

33,926

39,982

Liquidity

1.93

1.93

2.05

1.98

2.16

Solvency

69%

70%

68%

68%

66%


The table above shows CRV’s development over the past five financial years. To enable good comparison, the key figures are shown including and excluding the payment of dividends to members and the amortisation of goodwill. In the event of an acquisition, goodwill is the added value of a company over and above its net worth. Goodwill amortisation is the reduction in the amount of the goodwill asset.